Bugun...G20 ŞHAĞ ZEUŞ`E

Tarih: 15-11-2015 23:12:02 + -


G20 2015 Tırḱuye Şhağ zeuş`em peé dunaye perıtxer Antalya'yam keqoáğex.


G20 ŞHAĞ ZEUŞ`E

G20 2015 Tırḱuye Şhağ zeuş`em peé dunaye perıtxer Antalya'yam keqoáğex.  2015 G20 Şhağ zeuş`em peé şü`ćen faye detayxeme yazećerer marı.

 

G20`ır féjağ.  Dunayem yinea Tırḱuyem kıtét.  Antalya'm bzıwı şağabıbırep ṕonı fedize kéğağune. Ade mı G20 sıd,  ta keraluğxer xetıx, mı yiĺesım ta keraluğxer kıxehağex, Tırḱuyem yiçezıw thapşım yit?

 

 

 

1- G20 SID?

20 Aḣçezeş Xeźığepş re Guzegu Banka Şharıt Zıḱupır, dunayem yeneha yinı ekonomixeme yaxetı keraluğ 19 re Awrupa zexet Komisyonu'mće ḣure ḱupım yiratığe še şıtew yağenefağe  G20, neha bereće İngilizbze Group of 20 (20 Grub) oáćem yiğećeḱoáğew yadağer arı.

 

 

2- G20 KERALUĞXER TAXER ARI? 

G20 keraluğxer 2015:

- Tırḱuye, 
- İngiltere,
- Japonye, 
- Kanada, 
- Almanye, 
- Fransa, 
- İtalya, 
- Wurısye, 
- Awustralye, 
- Brezilye, 
- Arjantin, 
- Hindistan, 
- Çin, 
- Endonezye, 
- Meksika, 
- Suudi 
- Arabistan, 
- Tığaṕe Afrika, 
- Tığaṕe Kore, 
- ABD,
- Awrupa Zexet Komisyonur.

 

 

3- G20 KERALUĞXER SIDIM YEPXIĞE YEĞANAFERE?

G20'ım xetxağe keraluğ 19`ım yaĺepkığo xaḣo dunayem yapere 31'ı ćıṕem yitıx. Taywan, İswiçre, Norweç, İran re Wenezüella, ekonomikćezağore xetxağe keraluğxeme yeneha yinıxemiy  G20'ım xetıxep. Awrupa Zexet keraluğxeme yaxetı keraluğxer G20'ım, yemıpxığew şhaf şhafe xemıtıxew AB Komisyonew ĺıqow yafeḣu.

 

 

4- G20 KERALUĞXEME YAXETI TIRḰUYEM YİÇEZIW THAPŞIM YİT?

G20 keraluğxeme yazfagu şem yeĺıtağe 3,4 će Tırḱuyer  ABD'em yiwujı  6. çezıwım yit.

 

 

5- G20 KERALUĞXEME YAÇEZIW Ş`IĆE 2015

1. Şemće 6,8 će Çin
2. Şemće 6,3 će Hindistan
3. Şemće 5,2 će Endonezye
4. Şemće 3,7 će Tığaṕe Kore
5. Şemće 3,6 će ABD
6. Şemće 3,4 će Tırḱuye
7. Şemće 3,2 će Meksika
8. Şemće 2,8 će Suudi Arabistan
9. Şemće 2,7 će Avustralye
10. Şemće 2, će İngiltere
11. Şemće 2,3 će Kanada
12. Şemće 2,1 će Tığaṕe Afrika
13. Şemće 1,6 će Awrupa Komisyonur
14. Şemće 1,3 će Almanye
15. Şemće 0,9 će Fransa
16. Şemće 0,6 će Japonye
17. Şemće 0,4 će İtalye
18. Şemće 0,3 će Brezilye 
19. Şemće -1,3 će Arjantin
20. Şemće -3,00 će Wurısye

 

 

 

6- G20 TA YİĹESIXEME, TIDERE KERALUĞXEME ŞIZEREWĞOYİĞEX?

 

 

 

7- 2015 G20 ZEUŞ`ER TA ĹEḢANIME YAZFAGU YAŞ`IŞT?

G20 Şhağ zeuş`er nepe re newuşı Antalya'm şağeterezı.

 

 

8- 2016 G20 ŞHAĞ ZEUŞ`ER TA KERALUĞUM ŞAĞAŚEĆEŞT?

2016 G20 şhağ zeuş`er Çin'ım şağaśećeşt. Şhaém zıdaş`ıştı Kaler cıreće yeğanefağep.

 

 

9- G20 2015 KIXEHAĞE KERALUĞ ŞHARITXER XETIXER ARI?

 

 

10- G20 2015 ŞHAĞ ZEUŞ`EM YİHAÉ (HAĆE) KERALUĞXER TAXER ARI?

 

 

 

11- G20 2015 ŞHAĞ ZEUŞ`EM TA GUĞXEME YERİGUŞIAŞTIX?

 

G20 Şhağ zuş`er guğe şhatxı `ım yiş`eğı étı txığexemće zereğafeşt. ana
- ŞütemṕığebZıwğoyićem Ĺeşığe yetın re Potansiyelım Xaḣo feş`ın.
- Yezeğıće pıtağem Xaḣo feş`ın.
- Éşışünığem Déğaştenır.

 

 

Mıxeme yaşdiş`iğeew; 
- Ĺepseş`ığ, 
- Finansır Ĺegum Ĺıneğeasın re Lejaqo Döwizxer, 
- Şxını Şıguğuće re Şxenığe,
-2015 kışnewujı Yeğaḣun Mefeguğur,
- Wunaye Sektörür Yeğaḣunım yixeḣoáće ğeĺeşın,  
- Qošı Kıxećıṕexeme Lejaće Yatın,
- Šıfı Kıxećıṕexeme Yayeḣunığe.

 

 

XEHAJIĞE (MÜLTECİ) OFIR PAŞHAM KİRAHAŞT

Şhağ zuş`em, ekonomim siyasetım, diplomasim xehajığe (mülteci) ofım fede guğe zawleme yaguğ yaş`ışt. Suriye'm yiqoš zawe re mı keraluğum kićıre  xehajığe (mülteci) ofım  yişıu yepesığew tétıştıx.

 

 

12- G20 2015 TIRḰUYEM NEBǴE THAPŞ YEBLEĞEŞT?

G20 Tırḱuye  Şhağ zuş`em min 13 fedize šıfı kébleğeşt. Keraluğ qošım re keraluğ işöme karićığe min 3 téźaqor (Press) zeuş`em yepĺeqoşt. Perıtxer Şhağ zuş`emće ḱupşışı keraluğxeme yaofış`e dunayeri zediyi kezıhıre  B20 (Business) ğelejenım feğezağem télejıhare  L20 (Labour) yiapıağuće şexeme yafedize ofış`e kıxehaşt.


 

13- G20 TIRḰUYE 2015`IM  ZEXES THAPŞ ŞAŞ`IŞT?

G20 zeĺiquremće ṫur lejaće şxenı re 5'ri zexesığoşha ḣunew zexesığo7 yaş`ıne plan yiratığ. 

 

 

14- G20 TIRḰUYE 2015 ŞHAĞ ZEUŞ`EM SIDEŞE GUĞENIĞE PEKEĆIĆE YEĞAPSIĞ?

; min11 polis, min jandarmam pşerıĺ yieşt.  Woşöḱuṕem şewublew organizasyonur zışaş`ıştı ĺenıkom  nese 350'ım nehıbe  kamera, MOBESE re nequ zexezfıre sistemxer yeğapsığex.

Belek'im Üçkumtepesi, Taşlıburun re İskele ćıṕexer 'şöfı pĺıjew' yeğauğ. Haéşxeme (Otel) ya apçexer şe pxızımığaćıre apçeće zeblaḣuğex.

 

 

15- G20 TIRḰUYE 2015 ŞHAĞ ZEUŞ`EM PEÉ HAÉŞ (OTEL) THAPŞIM PŞERIĹH YİRATIĞ?

Belek ĺenıkom haéş 46`ım  30'ır  Şhağ zuş`e ĺenıkow yeğanefağ. Mızdeyim akredite şıtew wihaşüşt. Haéş (otel) 16 zıdeşıe ĺenıkor oteli G20'ım yiş`eğı ofış`e dunayem, bzıĺfığe zexaşexer,  DTK'xeme yafede ḱupxer şirağableğenxew yafağazağ.


 


Hatko Nuri Ersoy

 
Kıxećıṕe: Hadram medya

Mı kebarım 1858 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE DUNAY Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI