Bugun...HAṪİXER ADIǴE ĹEPKIM ŞIŞIĞEXA?

Tarih: 09-06-2015 15:19:16 Mefeyequ: 09-06-2015 21:24:16 + -


Nepere Tırḱuyem şıpsewuğe (HATTİ) šeće zécexere Haṫixeme kaénığexer, pesere Adıǵeme kaénığexeme yafedekabz. yatxığexemiy Adıǵabzeće feoáğe yiew guşıa be xet.


HAṪİXER ADIǴE ĹEPKIM ŞIŞIĞEXA?

 

Zıtxığer:Hatko Nuri

 

Hititxer zetımığaş`e raṕş`e yıpe, Hititxer zıḱoşığe xeğogu koájem yıpeće yısığe Haṫi ĺepkım yı mamırınığe  Hititxeme ya şı`aće sıdeşte cade zeblirğaḣuğo zereḣuğer zedğaş`enı peé yıpe rapş`e Haṫi mamırınığem tıpıpĺıhan fay.

 

Milatım yıpe yıĺes 2500-1700 yafızegu  Anadolu xeğogu ćıṕem yınew zı mamırınığe zığawuçüğe Haṫixeme yapeé ćerer maćeded.

Haṫixer Anadolum kışıḣuǵe ĺepke yaĺıtemi, pemış`ı xeğogum ḱićixi keḱoşığex zıoxeri şıex.

 

Yıwujı yıtıxeme kıirağaşığexemće Hititxeme ya mamırınığem re ya şü`eş`ı ḣurexer, dinće ĺeṕ`ağe ziéxer Haṫixeme keapaxığe zereşıtır kıirağaşığ.

Hititxer yejxer pemış` šeće zecejıştığexemi ya düwel še Haṫi düwel yıraoştığ. Din ofım pıĺı rahipxeme kaénıjığe tabletxeme ya tétxağexemće rahipxer Haṫi bzeće zereguş`aştığer keğaĺağo. Ay feşhafe zağore šıfı ğaşü`ağe thamatexeme ya šexeri Haṫi bzemće keqo.

Haṫi mamırınığem kıénıjığeme liye ziexer  Türkiye Çorum Alacahöyük`um şağotığex. Yıĺes 1935 ım firağajağe t̕ınım kıéćığe Anadolu Medeniyetleri Müzem şéğaĺağore tığe ş`ıćexer, mıjö ş`ığe šıquxer, dışe psıĺexeme yafede kaénıjığe be yağotığ.

 

Yat̕ığexeme kaéćığe hadexer ćaler kemıḣu raṕş`e yane yınıbe zeriĺım fede wut̕ıuğe kexeme irat̕ağe zereşıtım ĺ`ağexer yış`erış`e kızereḣujıtır ya şü`eş`ı zereḣuştığer keğaĺağo.

Mıxeme yapemış`e Türkiye Tokat Erbaa koájem peblağe (Horoztepe) še ziraore ćıṕem, nı tha bzı, thaĺeuṕḣexemre mefeć wodıćınxer kiéćığex. Şha`érem mıxeme ya neha berexer pemış`ı düwelxeme yahığex.

Haṫixeme ya zı zeğağafaće zeğadexaće ş`ıćer  Anadolum yı ćıṕe zawulem zerepĺeğuĺ`erer mı mamırınığer adere ćıṕexeme zerenesığere yı liye ĺeṕağe keğaĺağo.

 

Haṫi ĺepkım, blım pkı ş`ıće zié thaxer yaş`e xabze kıiraxığ. Neha beremće bığu fede  pkı ş`ıćer yanaha xâxe zı suretı ş`ıće ḣuğe. Bığum diş`iğe wöşöegu, tığe tha ş`ıćexeme ya neha tha yınır wöşögu tha bğu yaĺteştığ şöoá teozı tireğagupsısı.

 

Haṫixemre Hititxer zexehajıxi, Haṫi mamırığer Hitit mamırığem yı qošı dıxete depsewuğ.  Axeme kaénıjığe koájem yıše (Hattuşaş)  Adıǵe bze zımış`erem a txığem cereşte yeceşü. Mı txığem Adıǵe bzeće tizecerem  Ha t̕u şha kećı. Mıy fedize mı guş`am yızetéterazaće ḣune şıtep. Ay feşhafe axeme kaenıjığe yağotığexemre tı pesere Adıǵexer kizićığe Mıyekoápe ćıṕem şağotıjığexemre are yaş`ıće zefed.  Mıxeme ya peée (Haṫixer ) Adıǵe bzeće Hat̕ıxer Adıǵe ĺepkım yı pesere šfığex şöoá seozı sıgu keğaćı.

 

 

Hatko Nuri Ersoy

 

 
Kıxećıṕe: Hatko Nuri

Mı kebarım 2119 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE TXIDE Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI