Bugun...HEPATİT A SID ?

Tarih: 20-07-2015 14:11:02 + -


Hepatit A ĺeşew pıhaqo zı wirus wuzı


HEPATİT A SID ?

 

 

 

 

Hepatit A ĺeşew pıhaqo zı wirus wuzı. Šıfıxeme ğojığe sımecağeće yiše yaş`e. Hepatit A şü`ır zeĺewbıtızı sımace yeş`ı.  Hepatit A wirüsur  pkım zıxehağem thamafe 2-6 yikışnewujırer ğoĺhağo.

Yiĺeskesiy milyon 1.4 nebǵem Hepatit A wuzır peha. Hepatit A wuzır,  febewuz`ım 10 re zetét  100 , tellaw`ım  zetét 1000 neha zepıte woĺeğu. Zaman zamane wuz zepıxığe meḣuzı šıfı beme yaféş`e.

 

HEPATİT A`R SIDEŞTE PIHARE ?

 

Hepatit A wirüsür urıĺ-hayeće, šıfıxeme zeayĺeyićeće zepaxı, wirüs zıpıhağe psı amırıme mı psımće thaiğe şxınıxemće peha. Šıne, maé ğejağe şxınıxemićiy  yapeha.

 

(Yişöáṕe mıwupsığe neşebegu, mışüqu, xım kıxećığe şxınığoxeme yafedexer.)

 

HEPATİT A`M YİKIXEŞIĆEXER SIDIX?

 

Hepatit A  SIMECAĞE zıpıhağe nebǵeme yixe étxağexer kaxeşew, yawoĺeğuĺ`e.

Grip fede ş`ıćexer (maşü`e, tfıtfın, ćezezı, zağori nıbaşe, dırğeyığe fede )

Éşeğunçe

Guzeeha

Ğojığe (nexem re işöme yaşö ğojı zıḣuće)

Ğuthapsım yişö (éćığaşe şayım yişö) fede ćaṕše zıḣurem  

Hayem yişö cefı ḣunır

Nıbe wuz

Pşığe

Mıy fede kıxeşıme yazećer zediş`iğe zereḣuşürem feşhafe xeşım yaxezıri yemıĺeğuĺ`ew make yimığauxew sımecağer fızegum kihawiy meḣu. Sımacem yinıbj xeqoátekesiy sımecağer neha woteğu ḣu féje. Éále šıqume ziy kıxeşıće yamıĺeğuĺ`e meḣuşü. Hepatit A`r neha beremće thamafe 3-6 yekudiyı. Şhaém zağore ḣućexemiy maze xı fedize ćıha yikudiye, zağore deyi ḣuze tiriğazew semptomxer meḣuşü. Sımecağe ĺeḣanım ṕem başe xeĺe şıĺınır, mıy yepxığew of deĺınçe kenenım xaḣo fiş`e meḣu. Şü`ı ḣujıpenım maze xı fedize yekudıyişü. Zağorededemiy %0.1-6.9 ‘um Fulminant hepatit (şü`ı sımace woteğuşe sımecağew) meĺeşışü.

 

HEPATİT A 'M SIDEŞTE ZIŞIWḢUMEŞT ?

Yikebzağe şügu zıtémıpsafere psıne psıxeme şöámışü` yićiy a psımće ğatığe mılır zıdeşüm`ığ. Ay fede psıće şüśexer şümıĺeix, şümıthaix.

Yişöáṕe mıwupsığe mışüquxer, selatexer, mıwujöpḣığe xatexećxer psı kabzeće wumıtaixew wumışxın fayex. Mıjağe  psıçıš, cınepḣoáte (istiridye, midye ) fede xı şxınığoxeme yafesakığen fay.  Yikebzağe yemıpesıxew çewṫoáéxeme yaşağahazerew, yaşaşere şxın yeşönxer mışxığen fayex. Mı zećere zışıwḣumeme paqo Hepatit A  pıhan şınağom şüétewiy şüḣuşüşt. Hepatit A ‘m zışıḣumenım yenaha gu zıtépsefen ğogur xesıh zéğaş`ınır arı.

 

XETIXEME XESIH ZİRAĞAŞ`INFAYEX ?

Sabiy wunexer, kreşxer re yecaṕem ésı éálexer (ćalexer) re ay şılajere ofış`aqo personel.

Šıfı zexetı beme yaş`iğe kadezquhaxerexer.

Psewınığe lejaqoxer, laboratuwar personelxer.

Źe  personelxer.

Hapishanede bulunanlar ve görevliler.

Hepatit A  sımecağe zıpıĺım yiwunağo re gupsexer.

Pşerıhaqoxer, şxınığo  sektörum şılajerexer.

 

HEPATİT A  XESIHIR SID ?

Hepatit A ‘m zışıḣumenım yenaha gu zıtépsefene şıguğuğe zié ğogur xesıh zéğaş`ınır arı. Hepatit A xesıhır çımye ş`aćeće fiş`e zımie ş`ıće ziratığe  wirüsumće yaş`ığe şıt. Hepatit A xesıhır, Hepatit A wirüsum yipkığexemće ş`ığe, yejım sımace yimış`ınće wuşıguğune  şıt.  Xesıh zış`ığem mafe 15 kışnewujı féş`e. Xesıh zamığaş`ı raṕş`e  sımecağe pıhağe pımıhağer zeğaş`enı peé ĺı test yeğaş`ığenfay.  

HEPATİT A XESIHIR SIDETE  ĆIŞT ?

Hepatit A xesıhır doz ṫu ş`ığeće yewoğenfay.  Yinıbj 15 nesıfe  maze 0 re 6 Yazfagu,  yinıbj  15 neha yinıxeme  maze 0-6 yazfagu, amırıme maze 12`ım yewoğenfay.

 

Hatko Nuri Ersoy
Kıxećıṕe: Psewunığe Aze txığexer

Mı kebarım 1410 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE PSEWUNIĞE Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI