Bugun...HEPATİT B SID?

Tarih: 29-06-2015 12:44:18 + -


Hepatit B`er dunayem tétı šıfıme yenaha berem pıhağe zı şü`ı enfeksiyonur arı.


HEPATİT B SID?

Hatko Nuri

Hepatit B`er dunayem tétı šıfıme yenaha berem pıhağe zı şü`ı  enfeksiyonur arı.  Zenće şü`ım xehazı yiyağe yiyağe yezğaćıre hepatit B wirusum (HBV) lajexećığe ğunṫe feḣo zı sımecağe. Ĺı, zımıḣume seksće,  zedeığığe, zewuj zewuje zıdığığe énjektörxemće, ğumığom, ĺfenığom hepatit sımecağe zıpıĺı nım pećızı nanıwım peha.  Hepatit B zıpıhağe  yinıbj xeqotağeme yeneha berem  ziy lajexećığem umış`exew mı wirusım apıćışşüğewiy meḣuḣux.  Şhaém zıpıhağe yinıbj xeqotağeme  yazı ṫequm re nanıw re sabiyxeme yeneha berer wirusum apımıćışöw kronik enfeksiyon yea kenex.

 

 

 

Arı şhaém,  guğe kezıte şıtır, hepatit B wirusum zışıwḣumenı peé şıguğuğığe zie zı xesıh re  enfeksiyon zıpıhağe sımaceme yapeé ş`ekeśe ğaḣujıće ş`aćexer yağotığe zereşıtır arı.  

 

 

Hepatit B’em zıfiş`ağe dunayem tétı šıfıme yabağe sıd fediz?

 

Dunayem tétı šıfın milyar 2`um (nebǵe 3`ım yi 1`ım) hepatit B  wuzı xeĺ, milyon 400  kronik hepatit B zıpıĺ (yipkı wirs xezımığaćışüğe) sımace tét. Yiĺeskesiy 1 milyon peblağe šıfır hepatit B re ay xećığe lajexemće (komplikasyonxemće)  yipsewunığe yeğaqodı.

 

Hepatit B`er sıdı peé şıneğoşüxo?  

 

Hepatit B zıfeşınağor, “şefrıtḣo zı enfeksiyon“e zereşıtır arı,  šıfım yimış`axe pehaşü.  Mı wuzır zıpıhağe šıfıme yeneha berem wirus zérahami  zexamış`ıće şıtıx. Arızı mı wirusur ĺıće amırıme adere pkı psışöxemće  sımace nebǵem pećızı adere mısımace nebǵeme yapeha.  

Wirus zıpıhağaé sımacexeme yanıbj yinı zıḣurem yikışnewujı qotekesiy  siroz amırıme şü`ı wuz aye ḣun şınağom xaḣo féş`ı. wirusur, kizximğaşıxew yiĺesı berem, şü`ım laje fiş`ıze yekudiyı.  

 

“Akut” hepatit B`er sıd?

 

“Akut” hepatit B enfeksiyonur;  pkır  hepatit B wirusum yapere  yiuş`eğur arı. Wirusur  pkım yapere xehağum kışnewujı,  zağore nebǵeme,  petḣutḣ/gribı fede kıxeşıće kırétımiy, nehaberem  mı wuzır zerexeĺım ziy kıxeşıće kimğaĺağo meḣu.

 

Psewınığe zié yinıbj xeqotağeme yeneha berem yapere maze 6 yiqošı, sımacem yiwuzı téwbıte famış`ı rapş`e. sımace zış`ığe wirusım  zı ğeśeéáğece apıćışüxewiy meḣux.  Adere zı otaćemće, enfeksiyonum yiyapere maze 6`ım,  apış`ıhaj , sistemır wirusum yezawozı wuzır pkım ximığahane  yipe kećıne melaje, neha beremći yipe kećıćer yeğaśeéşü.  Şhaém, akut enfeksiyon yiğom nebǵem wuzı pıćığor zıdeiğızı xeĺı wirusur adereme yapéğahaşü.  

 

Psewınığe zié yinıbj xeqotağeme, şem yibğućır (%  90) wirusum apećızı meḣujıpe. Mı şıtıćer ĺı téstıće gutépsafe téwbıte yeptım ĺeişt. Mı wirusım ze zı`apıćırem kışnewujı, a nebǵem adereme wuzı yapiğahaştep yićiy hepatit B wirusum yipe kećew neha apış`ıhaj yie ḣuşt.

 

“Kronik” hepatit B sıd?

 

Ĺı  testxer, maze 6`ım nehabe zı ĺeḣanım hepatit B`er pozitife kıxeşıme. A nebǵem enfeksiyon “kronik” hepatit B wuzı xeĺew téwbıtağe fepş`ışüşt. Kronik hepatit B enfeksiyonur zıkınıbjım yikudiyişüşt.  Hepatit B zıpıhağe yinıbj xeqotağeme şem yip`ş`ır (% 10 ) wirisum apımıćışüxew “kronik hepatit B” enfeksiyon wuzı yaxeĺe kenex.

 

Hepatit B’er yiğaḣujıpene zı amal şıa?

“Akut” hepatit B enfeksiyonum neha beremće ğaḣujı faye ḣurep. Semptomxeme yafepĺırığe adere  psewunığe kotığece,  sakığexemće  wuzedéqom pĺeişt. Amerika’m, “Kronik” hepatit B ğeḣujı peé yadağe azeğu 7 şıı`, mıxer: Intron A, Pegasys, Epivir-HBV, Hepsera, Baraclude, Tyzeka, ve Viread azeğuxer arı.  Mı azeğuxeme yazećerem wirusur yimğaşeĺew yeğayiğorığo.  Areşteće şü`ım yilaje yexıće yağamaé. Maé meḣumiy, mı azeğuxeme zağore mı wirusur yeğaqodıpewiy meḣu.
Kıxećıṕe: Psewınığe txığexer

Mı kebarım 2678 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE PSEWUNIĞE Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI