Bugun...NEPE JÖNEĞU'm 21 ADIǴE ĹEPKIM YİŞIĞO MAF

Tarih: 21-05-2016 09:07:07 + -


Nepe Adıǵe ĺepkım yiwuneḣuğo mafem yiĺes 152 nıre téğazeğu


NEPE JÖNEĞU'm 21 ADIǴE ĹEPKIM YİŞIĞO MAF

 

Yiĺes 152 yipe nepere mafem Wurısyem Adıǵeyir yiştiy ĺepkı ğaqodım kıénığexer yixegu kıriğazıćığ.

Ay peé 21 Jöneğu mazer Adıǵe ĺepkım yiqodığo maf yişığo maf.  A mafe mığom şewublağew Adıǵeme xeḱu yamıejew, ş’ıgu yamıejew, bılım yamıejew zıdeqon yamış’eje Dunayem yitekuhağe kenağex.

Adıǵexer yejxemeće neha amalışüxe zié qoáş’eće neha qoş’eşüxe zié  a mafem yimodern aşexemće wuzedığe źe zeğafağexeme şhaf şhafe ĺ’ako ĺ’akow, wunağo zırızew yezewağex. AmalIşüxe  zié Wurıs cawırıjım firikuşüşüğexep. Éáli (ćali) ğoáli sımaci ĺ’ıji, nıwoji, pşaşi, şawi zexeź yamış’e Adıǵe ĺepkır ĺepkı ğaqodıće Wurıs źexeme yawćığex. Psawe kenağe ṫequri yirağazıxiy yixeğogu kirağazıćığ. A ĺeḣanım Wurıs cawırıjım dézğaştağew déğusağe zağore Adıǵe kumalxeme yawunağoxer xeḱum kirağanağex. Axeme yapémış’e Adıǵe ĺepkır zirağazıćıre zexezımıxığew zımış’ew mezıxeme yaxesı Adıǵe koájexeme, hablexeme yadesıxer, sımacew ğogum témıhaşüştı yeğazığe Adıǵexeri xeḱum kinağex.

 

Adıǵe ĺepkım, a ĺeḣanım bo kını be yişeçığ

Adıǵexer zedirağaştew zıśeće zı zew’ı ḣuşüğexep. Tığoáse areşte şıtığ nepiy zew’ığe yaxeĺep.  Yenaha liye zié mı şığo mafemiy Adıǵe xasexer zexehaxerep zı xaser Wurısyem yeğaorış’e Wurısxeme şü’ığeće yadezéqoxew yadepsewunxe yagu xeĺ. Adere xasexemiy ar yaderep Wıruxer piye  yaĺıte mıy fedexemće zezeğıxerep şhaf şhafe melajex. Kafenağer yaje deĺığe Adıǵabe zakor arığe.  Ari zıxehağe xame ĺepkıxeme yaxağaqodejığ. Careşteće Adıǵe ĺepkır wuneḣućayeće wuneḣuğe. Nepe yiguće yiĺepk şü’ı zıleğure Adıǵe nıbjıéxer yateṕaşeme yaşha kıriqoáğer yaşımığupşew yixeğogu tézıxığe Wurısyer yiğamısene yiĺepkı yişha kıriqoáğe ĺepkı ğaqodır Dunayem tétı šıfıme yazexiriğaxıne yiwujı yit ğaĺeğon yaş’ı yagu kéwoxer zexirağaxı.

Xeḱum yisı Adıǵexemiy mı şığo mafer gukéwo mafe yamıĺıtew zeşü’ıjığe mafew yağaşü’ezı Wurısxeme yagu kirağaworep. Wurıyemiy mı mafer kewkozenığo mafew yeğaşü’e.

Adıǵe ĺepkım yişha kıriqoáğe mı mı belaham ders xixığep. Nepere Adıǵexeri zeğusexerep serığem pıćışüxerep şhaf şhafe ğogume yaréqox zekotıxep. Ay peé Dunayem yimake yirığauşürep, zı ĺebeku’ yipe yiźışürep. Zızerewbıtıxew apıağu zefeḣuşüxeme neha yipe qoşüştıx. Wurıs cawurjıme kıtaş’ağer yimıku fede ter tere laje zetexıjı.
Kıxećıṕe: Hadram medya

Editör: Hatko Nuri

Mı kebarım 1653 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE MEFEGUĞ Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI