Bugun...TIRḰUYER YAĞAWNEḢU BETIĞ

Tarih: 19-07-2016 22:19:39 Mefeyequ: 20-07-2016 17:06:39 + -


Dakke dakkew kéwtex féğajaćer


TIRḰUYER YAĞAWNEḢU BETIĞ

Dakke dakkew kéwtex féğajaćer - 15-16 BEŹEWOG 2016

 

Amerikam şıpsewure zı dele efendım yiğaorış'ere Tırḱuyem yiźe xetı zı ḱupım firığajağe kéwtexım yiḣuće.

 

15 BEŹEWOG 2016

22.05 – Ankara’m zawo woşöḱuxer ĺḣançe şıbıbıxe féjağ. Zı źe ḱupım Boğaz Ĺemıcım yizıbğurer  trafiḱim fağapıtağ. “Terör alarma kéwtex féğajaća” oáće bırsırır  sosyal medyar zeĺiwubğu fejağ.

22.10 – Tırḱuyem yizećerem keraluğo wune gupexeme źexer re  polisxer zepeşha kihaxew féjağex. Ankara'm MİT wune re Genelkurmay'ım helikopterce maşü’e yiraş’ıĺ’ağ. İstanbul'um Beylerbeyi Saray gupem zağore źexeme źem tétığom a tiriźağe fede ğauxer zereşaş’ırer zerağau fejağex.  

22.30 – Genelkurmay’ım aşe wo makexer kıéućı yaow kabarxer kağau féjağex.

22.35 – Atatürk Havalimanı’m źexer  tankće kaqoxiy kontrol kulem yihağex.

22.50 – Sosyal medyam Ankara re İstanbul yape kaqow zakore kalexeme wo makexemre aşe makexer kadeućı yauy kabarxer neha ĺeşew kağau féjağex.

23.10 – Xeğoguperıt Binali Yıldırım’ı ḣureme yapeé "féğajać" yioáğ. Tırḱu źem yiqošı zı ḱupım kéwtex yiş’ıne zereféjağexer yiğuğ. Xeseşüxem ḱupı şızié partixeme yazećerem kéwtexır yağamısağ.

23.25 – Facebook re Twitter yape kaqow sosyal medyam yizećerem yipe zepawupş’ığ.  Başe témıqowiy yiş’erış’e oáxıjığex.+

23.45 – Kéwtex yiş’ne yejağe ḱupım, TSK'am akredite gazetaqoxemre are zeĺınasınxe peé zıdaığıre  e-posta hesapxeme yafirağahığe  mesajım "Ğaorış’aćer zeće ya a éhağew " yarağauğ.

23.50 – TRT’er yape kaqow Ankara'm yibğu pĺ’ım wo mekeşüxexer kıdeućı. Kéwtexır zımıdere šıfıxer gujığexew ğogume yatézerağatekoáğex. 

Erdoğan zışıe otelım téwağex yinasıpıtiy zı sehat yipe yicığağ yağotığağeme ye yawćıştığ amırıme yaşteştığ

 

16 BEŹEWOG 2016

00.15 – Kéwtex yiş’ne yejağe źexer TRT’em tewoxiy zı kabarıo (spiker)ım yiratığe ğaum ĺ’ığece kirağacağex. Keğağunen ofım yepĺıre Fikri Işık, “Kızécağexer korsan ğau” yioáğ.

01.40 – Meşıtxeme şalı yaşağacex, šıfıxeme kéwtexım yipe kećınxe peé ğoguxeme şökıtéáh  yaozı make yarağau.

00.35 – Pşıwune (Saray) fıjım kışaoremće, Şharıt Barack Obama’m Tırḱuye’m şıḣurexeme yapeé ş’enığe zeriratığer kağauğ.

00.37 – Cumhurşhağrıt Recep Tayyip Erdoğan, keraluğem yišıfıxeme xeḱuzéşem yadéanıxe peé çewṫoáéme şükadah yauy make yariğauğ. Erdoğan, FaceTime’m yişıuće  CNN Türk’ı yirıtığe röportajım, kéwtexır fézğajağer źexeme yaqošı xete “zı ḱup ṫequm firiğajağe zeétecaće” yiuy yiguğ kiş’ığ.  

01.10 – Sikorsky ş’ıće zié zı helikopterım TÜRKSAT  quhaqo istasyonum yewağ.

01.21 – Qošıofıme Yapĺıre Efkan Ala, Genelkurmay Şharıtğe, TSK re polisir keraluğom şıḣure kéwtexıćem yipe kızerećığexer kiotağ.

01.40 – Zağore źexeme Boğaziçi Ĺemıćım yićıne féjağe protesto zış’ıre šıfıme yaşıu maşü’e yaraş’ıĺ’ağ.  

02.21 – Ankara Emniyet Müdürlüğü'm yewağe polisxer zıwućığe  źe helikopterır Gölbaşı'm kışirağafexığ.

02.25 – Taksim pşegum źexer qotekesi neha be ḣure protestoş’aqome yapeṫısıxiy šıfıxer zebǵirağaćını peé waşöm dewaye féjağex. 

02.50 – F-16'xer re źe helikopterxer TBMM'ım yewo féjağex. Xeseşüxem yiyihaṕe pşeme ya aneğuneme pşediyi nesıfe bombe pĺ’ıće yewağex. Ĺepkıĺıqoxer re téźaqo lejaqoxer zışığabıĺıṕem yihağex.

03.00 – Cıre nesfe ABD, AB re NATO'm, Tırḱuye'm yidemokratik zexeğawçöáğeme xabze yaşüx yauy kecağex.

03.23 – Źe şeşha ṫu re źaqo 12 ır helikopterće Hürriyet gazetem yiotoparkı kışéxığ. Waşöm dewayexiy guğonığo lejaqoxer ş’ıgum yağoĺıxiy lejaṕe wunem yihağex. Zı źeĺ’ım, "Maşü’e yaşü’ıĺ’enće şöáşhamış " yiuy źaqome yağoǵığ. Źexeme hurriyet.com.tr lejaqoxer dıxete zećeri ĺ’ığeće şewum yirağaćığex, CNN Türk stüdyoxem re rejir yağaorış’ağ.

 

 

 

04.07 – Cumhurşharıt Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa bir konuşma yapıyor: "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur.

04.37 – Cumhurşharıt Erdoğan: "Mır zı zeétecaće, kumalınığ, keraluğom kumalınığe feş’ın lejaće. Miy yipş’e woteğo yapşınıjışt ."yioáğ.

05.02 – Cumhurşharıtığem kızaraoteğamće : "Şınağor cıremće blećığew şıtep. Şıler şewum dedew yaxeḱu kağağune zıḣurem mı kéwtexıqo kumalxeme mı ĺepkı ĺaṕer zirağawufexew yiĺeḱojaşha tirağasışüştep."

05.10 – Doğan Medya Center'ım téwağe źexer  polisxeme zawbıtı yikışnewujı hurriyet.com.tr, CNN Türk, Kanal D re DHA lejaqoxer yalejaṕe wunem zağazejı fejağex.

06.00 – Cıre nesfe şıwćığe nebǵe 160'ım nahıbe šıfıme, Cumhurşharıt Şhağ Wupṩaqo Mustafa Varank'ım yişınahıj İlhan Varank, Cumhurşharıt Erdoğan'ım İstanbul konwoyxeme konwoyur zıdeqoştı bğur yezğaĺeğure  motosiklet ḱupım yişha Ḱémal Tosun réklamıqo Erol Olçak re yinıbj 16 yitı yişawo re Yeni Şafak Gazete lejaqo Mustafa Cambaz dexeriy yaxetığ.

06.26 – Cumhurşhağrıtığe  külliyem yianeğune quğoxer dewtısayex, a ĺenıkoxeme woşöḱuxer bombece yawo yaozı make kağau.  

06.42 – İstanbul'um  Boğaz Ĺemıcım yişiu ğogur zepızıwupş’ığe źexeme ya aşexer yağaıĺıy polisım kıziratığ. Šıfıxeme zağore źaqoxer zaxawćıhane yejağex, źaqoxer  polisım yerağo šıfıme ya apaxıj.

07.48 – Qošofım yepĺıṕe : 29'ur Ṕaşegoáźé, 5'ri generalew zeće źe 34 yiofı xağaćığ. Pilot Hava Albay Erhan Baltacıoğlu’r nea téğatıṕem iraźağ.

07.52 – Genelkurmay karargahım kićığe zı tank, barikatew peuwçöáğe  kamyonxeme maşü’e yariş’ıĺ’ağ.  

08.04 – Harbiye Ordu wune  re TRT Radyo wuner polisım yia ét...

08.11 – İstanbul'um weşöḱu,  metro re kuha zığazeğuxer yiş’erış’e yaş’ı féjejığex.

08.16 – Şeşım yene tankxemće  yağapıtağe  Boğaziçi Ĺemıcır, nıko blećıṕeće trafiḱim oáxığ.

08.17 – Jandarma Genel Komutanlığı’m operasyon yiraş’ıĺ’ağ. Nebǵe 200 fediz nea téṕem iraźağe zereşıtır zedğaş’ağ.  

08.22 – Maltepe’m şıe Nurettin Baransel Kışla upem šıfı be uwuçöáğ. Kışlam yipşe  tankxer kıramğaćını peé pşeupem kamyonxer oáğawçüğex. Polisim kışlam şiş’ığe  operasyonum yipşere tétığotamge zié nebǵe  6 nea téğatıṕem  iraźağ.

08.43 – Boğaziçi ĺemıcım kıtiranağe tankxer tiraşıjını peé ğogu zediṫur, Fatih Sultan Mehmet ĺemıcımiy Awrupa pşaṕer trafiḱim fağapıtağ.

08.46 – Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'mće kaotağemće kéwtexım féjağe tankıqo 23 re xıqo źe 13 nea étıṕem iraźağex. Kéwtexınım yejağe źexeme yawbitiy yahığe amiralı  2’uri polisim yioperasyonće ka’apaxıjığex.  

08.55 – Genelkurmay Şharıt Hulusi Akar re Cumhurşharıt zećere  Sékreter Fahri Kasırga ka’apaxıjığ.

09.33 – Kuleli Źe Gurıt yecaṕem şecere yecaqo 80’ır nea étıṕem iraźağex.  

09.45 – Genelkurmay'ım 200'ı fedize aşeće mıwzedığe źaqo  teslimı ḣuğex

09.47 – Huḱumzafe yepĺıreṕem: min 563 563 Tırḱu Aşeće wuzedığe Ĺeşıxeme yaşışe personelır nea étım iraźağew kaotağ.  

09.56 – Fatih Sultan Mehmet Ĺemıcır trafiḱim oáxığ.

10.12 – İstanbul'um Marmaray pémış’ıre  ray sistemım yizeće zağaze. Şhaém zağore ğoguxer, xei kamyonxem re wunaye ḱuxemće, tankerxemće yağapıtağe zereşıtır keĺağo.

10.07 – Genelkurmay Başkanlığım kićğe  700'ı fediz aşeće mıwuzedığe źaqo  polisime zırağawbıtığ.

11.01 – Genelkurmay Şharıt Ĺıqo Orgeneral Ümit Dündar, "Tı Cumhurşharıt, tıxeğoguperıt re TBMM, TSK are zew’ow zettığe demokrasim re xabzezéşem téğazığew mı kéwtexım yipe tıkećığ." Yioáğ.

12.10 – İstanbul'uriy dıxete  Marmara ĺenıkom weşögu şöfım şıbıbıre woşöḱuxeme yaşıbıbınır yağapıtağ.

12.11 – Milli Savunma Yepĺıre Fikri Işık, yaştağe yaoáğe Kuhawuzed Źepşı  Veysel Kösele ĺıneasığexew kioáğ. 

 

Kéwtex zış'ıne féjağeme yathamatexer moreşte yawbıtığex.

12.15 – Kéwtexır fézğajağe ḱupım Waşö Ĺeşıxeme ya Źepşır (Hava Kuvvetleri Komutanı) zıxetığe nısaşem şawbıtiy yahığe zereşıtır fızegum kihağ.

13.15 – MİT: Akıncı Üssü re Kara Havacılık'ım operasyonxer şaş’ı.

13.20 – THY bıbınxer sehat14.30'ım şewuble yiğorığo normalı ḣujışt.

13.21 – MİT: Sistematik operasyonur wuxığ, fı operasyonum tıfejağ, sehat 1-2 nesıfe wuxışt.

13.30 – Kewtexım xetı zağore źaqoxer helikopterce  Yunanistan'ım ziş’aağ.  Tırḱuyem Yunanistanı kıteşütıjıx yarioağ.

14.25 – min 2 475 lajetéĺhar HSYK’mće ofım xağaćığ...

15.02 - Operasyonur Danıştay'ımiy xehağ...

15.25 – Neam étı źaqome yabağe qote kesiy xeḣo. Kewtexım apıağu feḣunı peé ğogum téhağe 467 fediz Kara Harp Yecaqo (Kara Harp Okulu) re źeĺ’ı 20’ır nea téğatıṕem iraźağ.

15.40  ABD Ĺıqoşüxağe, Tırḱuye'm şıe ya šıfıxeme peé şüzfesakıj zereḣuşüştım fedize şewum şüdemıh yawşeyiğ.  

17.00 - Meclis Genel Kurulu’ur, yişharıt İsmail Kahraman'ım yişharıtığeće parti  4’ır zediş’iğıxew zerewğoyiğex.  

17.25 -  Genel Kurul'um yecağe Xeğoguperıt Binali Yıldırım, "Nepe Ak Parti’m, CHP’em, MHP’em, HDP’em re  partixeme yazeće kéwtexım yipaşha ziwuçöáğexe zı mafe. Nepe zı milate şıt. " yioáğ.

18.10 – Éwupş’em zeliquremće , ye 2. Źe Źepşı Orgeneral Adem Huduti mre 2. Źe Şharıt re Malatya Garnizon Źepşı Tümgeneral Avni Angun nea éğatıṕem iraźağ.

18.15 – Yipere Waşö Ĺeşıxeme ya Źepşı Orgeneral Akın Öztürk, Ankara Kazan kalejiyem şıe Akıncı 4’nıre (Ana Jet Üs Komutanlığı)em şawbıtığ.  Ay diş’ığı źaqoxemiy ya aşexer yağaıĺıxiy zirağawbıtığew kao.

18.55 – Xebzeĺaps Dewaṕem dıpıtı (Anayasa Mahkemesi üyesi) Alparslan Altan yawbıtığ.

19.15 – ya 3’nıre Kolordu źepşı (3’ncü Kolordu Komutanı) Orgeneral Erdal Öztürk yawbıtığ

20.00 – Kéwtexıqome yawbıtığe Jandarma zećeme ya źepşı (Jandarma Genel Komutanı) Galip Mendi'riy ka’apaxıjığ.

 20.15 - FETÖ'm kéwtex éwupş’em yepxığew, Çukurca 2.  Ğunapke Źepşı(Hudut Tugay Komutanı) Tuğgeneral Cihat Erdoğan, kalejiyem of şızış’ere Kayseri Komando Źepşı (Komando Tugay Komutanı) Tuğgeneral Aydoğan Aydın, 2. Ğunapke Tugay Źepşı (Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay) Osman Akman nea eğatıṕem iraźağex.

21.35 – Kéwtex yejaćer zeirafe kışnewujı nea eğatıṕem iraźağağe Albay Erhan Baltacıoğlu’r hapsem iraźağ. Kayseri yipolisı Tuğgeneral Cemal Akyıldız'ır İstanbul'um şiriğawbığ. 

Kéwtex féğajeğum 62'ır polis, 5'ır źaqo, nebǵe 173'ır şıleğow zeće nebǵe 240 xewćıhağ.

 

FETÖ'm kéwtex zıfirağaje kınewujı polisxeme yaşışe nebǵe 210 fedizı re  min 6  319 fediz źaqo, min 481 lajetéh re şıleğow nebǵe 650 fedizır nea tétıṕem iraźağex.

Min  390 şıleğuri wuağe.

NEAM ÉTIME YAĹITAĞE MİN 8, 660

Ay feşhafew, kéwtexır fézğajağeme yaşışe  Ankara'm 16, İstanbul'u nebǵe 8 ĺ’ağew, İstanbul'um 48, Malatya'm nebǵe 2 wuağew yawbıtığex. 
Kıxećıṕe: Hadram medya

Editör: Hatko Nuri

Mı kebarım 1749 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE MEFEGUĞ Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI