Bugun...XI TIĞEMIWER

Tarih: 31-07-2016 22:48:18 + -


Awrupe’m yı şhağı bğuće Xı tığemıw’er (Kuzey denizi) ut. Mı xır, Atlas xı şüxom pıtew, İngiltere, Hollande, Almanye, Danimarke, Norveç xeğeguxeme kawçühağew şıt.


XI TIĞEMIWER

Tıw  Fayık                        Baźewoğu’  2016

 

Awrupe’m yı şhağı  bğuće Xı tığemıw’er (Kuzey denizi) ut. Mı xır, Atlas xı şüxom pıtew, İngiltere, Hollande, Almanye, Danimarke, Norveç xeğeguxeme  kawçühağew şıt. Ğemafemiy wışésışün fedizdedew fabe ḣurep.  Pśejıye ṫequ kıxaxı, Norweç, İskoç ujıxeme ğopsı (petrol) şü’ıćaye kaşıéćı/kaşıćećı. Mı blećığe yıĺes zawlem a xı ĺenıkom jı türbin (rüzgár enerji türbünü) ber şağaağew xetıx. Almanyem mı jı türbinıxeme kaşiğaḣere  élektrik enerjım ( elektirik enerjisi) yı ḣeriće, ğopsew (petrol) kişefıştığem bew xiğeiğ /xiğećığ yao.  Almanyem,  jım, tığem, psım énerjiyew kaxixıre, mı blecığe yıĺesım, enerjiyew  yı şiağem/şićağem yı pĺ’ane fedizı (1/4)  ḣuğe.  Bılımıxeme ya yebzı re, adere wıśı-koye-mıyeme kéálıjığexemiy  biyojıs (biyo gaz) yarağeş’ı. Yıĺes ṩeć kınewıjı ğopsiy (petrol), ṩ’ıjısiy/ćıjısiy ( doğal gaz) femıyejıxew ḣunıxeće meguğex. Ay yı teknikı almanıxer  bew ya şıpkew télejıhax. 

Tırḱuyer, Almanyem femıdew tığewaṕededew şıtımiy, ay yışüağe başe kéćırep.  Zımış’ere kıtxetepıştın,  Tırḱuyemiy wınaşhaxeme yatırağewçöáğew,  psıxer kırağefabew tétı ( Güneş enerjisi)  aye-uye zawlem zébğeṕšenfayep. Tığenepsır élektrikı  ṩ’ınım  PV ( Photovoltaik) téğepsıhağew Tırḱuyem yıtır, 57, 7 MW ( Megawat)  neha ḣurep. Almanyem, Tırḱuyem yı şane (1/3) fediz tığenape mafe yıepetew  38235,1 MW kihışünew

 PV (Photovoltaik) nakızaf (Güneş enerji tesisi) şağepsığ.  Mersin kalem fedizı neha mıḣure  Kıbrıs tığaṕem 35,9 MW kéğaḣe.  Yunanistanı yıtıxer 2596,4 MW.  Tırḱuyem fede yej yı xeğegu  ğops (petrol), ṩ’ıjıs/ćıjıs (doğal gaz) kışıémıćew / kışıćemıćew  aḣşeće kezışefıre keralığomće mır  maéded/maćeded.   Tırḱu keralığom, Almanyem fede mıy yehaĺağew  zı plan-program şırağejağew zexetxığegop.  Tırḱuyem yı tığekohaṕe, Ege/İzmır ĺenıkom jı turbin( rüzgár enerji türbünü) zawle yıweĺağomiy, axeriy maédedex/maćededex.

 Se Awrupem sıkızıkoáğew sızerisır yıĺesı şıćı rağo meḣumiy, cıre nese Xı tığemıwer (Kuzey denizi) sıqow zezğeĺeğunew sıfifeğağep. Ğemafe zıḣurem, yıbe nehabeće zere wınağow Xıfıj ( Akdeniz) ĺenıkomće zédğehı zepıtew tıkırıqoáğ. Xıfıjır, adere aneğunem yıtı xıxeme wızéápĺırem, yaneha xı faber arı.  Xıpĺır/Xıpĺıjır ( Kızıldeniz),  Xışıwır ( Hazar denizi), Xıdıcır (Ölüdeniz/ Lut gölü) Xıfıj’ımiy neha fabexeştın şhaém axer ṫequće kıtpeşıjexezı cıreće yaguğu’  ketş’ıxerep. Xışüšer ( Karadeniz) adıǵeme ya xı mığow şıt. Amırımiy, ti hadexeme ke yafeḣuğe xım tareştew wıdızéqon ? Wı adıǵew Xışüšem xeqodıhağew, xeĺ’ıhağexer wi gu yıĺıxew, ay yı ujıme, tareştew wıcegow, wıṫırzew wautışün ?

 

Tığemıwexır (Kuzey denizi) zere mıḱuwaşem paé, mazem  yı kihağum re mazeḣurayeme ya şeğum neha yeğeḣuğew zéatızı zéğeĺḣançe (med-cezir/gelgit). Amırımiy ujım kéwere psır, zı  mafem ( 25 sehatım)  ṫow mebağozı xeiĵı/ xećıjı.  Psır zeéṩağew / zéćeşağew, xı ujım kışıṕquhaşü zıḣurem, wımıṩ’axew  psım wıkıxanewiy meḣu. Afede xım kıxanew  kinımığoayeće kıxaşıjığexemiy, ay xetew, šıfı guĺimıtew thalağexemiy ya guğuxer kaṩ’ızepıtıx.  Xım peğuneğow utı kalexer yağeğunenı paé, xı ujım yaṫe depkı yınıjıxer uáş’ıhağex.  Keḣu kesew, waḣte blećıkese a depkım yı ibı / ćıbı şıtı kaler ḱurbanem kinağe fede meḣu.  Yeṫ’oáne, xı waĺe-wıtıĺe ĺeṩıgore keqow depkıxer ziquterem  kaler psım kıxenağe meḣu. Mı blećığe yıĺesı zawlem a fede psı kiwe ace ḣuğew katxığew şıt.

A ĺenıkom, xı psım mı zere ziatew - ziğeĺḣançerem ( med-cezir/gelgit) feğezağew,  šıfıxer riğegupşısınıxew  kışaow zexesxığe otej gorem yı guğ kışüfesṩ’ın .

 

1- Psıwıs'ı wınaşha. 2- Yat'e depkım yıib.

Xır zeéáṩew / zećaṩew ĺḣançe zıḣu kınewıjı,  psınćew  yemısışüxere pśejıyexem re adere xım xesı ḣaše-ṕašexer, xı ĺegu pṩaḣo-psıncım zémıqojıṩüxew kıxenex. Axeme yeṫ’one  ṩ’ıgu / ćıgu šınem zıxağebılhazı xı psım zıkiatıjınım yeĵex.  Aşeğum ujım şıpsewıxere kamzeguxer, şepḣıjınew yajağe xı ĺegum yehaxezı, mıṕeṫrewejew kıténağe  psejıye- psaweşha šiqu-şöquxer yaşıpıxew yaşxınew yejex.  Başe témıṩ’ew, ya nıbe  rihajejığew  ṩxenım pıĺı kamzeguxer guĺıteğu yımıfexew yaşığupşağew  kebeğojığe xım şésıxew zıkağotıjı.  Mızeğogum, xı ĺegumpṩaḣo-psıncım zıxezığebıĺhağağe pśejıjexeme, xı şıum/çıum yesew téĺı kamzegow zi nıbe yızıxer, zırızew zıoaźew-zıoáĺaşö yejejıx.

Zağore kamzeguxer  psı waĺem, aderexer xımće képşere jı ĺeşım kıxiźıjew kiğenejığexemiy, yıwıjıre mafem,  yaṩha kırıqoağem zı śeće femışöáşew cay fede kabzew kıtırağazezı ğogu téhax.

Ay feoáğer mırı; Nepe Dunayem téḣuhare pstewriy, a zıtétım tétızepıtew mıqonćiy ḣun. Néwışı psımiy, jımiy kıziğezejınciy ḣun. Nibji tigu kemıcıştıxeme tauş’enćiy, tafezınćiy ḣun. 

Nepe, kinew wızxetım wigu’ yemğeğeqod,  wi tḣağuy wışımıguğuded ! 

 

 

 
Kıxećıṕe: Hadram medya

Editör: Hatko Nuri

Mı kebarım 2495 fedize yecağex.

FACEBOOK PIUH
Pıuh

ADERE DUNAY Kebarxer

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI