Bugun...


Tıw Fayık


Facebookta Paylaş

BZER KEĞENEJINIR KIT’APEĆA ?
Tarih: 26-08-2018 14:15:00 Güncelleme: 31-08-2018 07:28:00


 

 

Adıǵabzem, nepe kızdınesığew  yı tétığom wıfeguanew zere şıtır, nerıĺeğuded. Xame xeğeguxeme yarısıxe Adıǵexer, yıĺesı ṩenıko fedizće tızeabećıme, cıre ĺeḣanem femıdew bzem yecew-yatxew şımıteğağexemiy, neha değow rıguşıaw rıpsewıştığex. Radyo, televizyon, internet fedexeme, ya nıbjıxer šiqow xeğoázere  Adığexer, yej ya nıdeĺfıbz zeramıhajew yejejıx. Ti bze re ti ĺepkı feğezağew, cıre ĺeḣanem yıperem femıdew neha ber ti a kifew  tıḣuğ. Arımiy, yı ṩıpke ket’oştıme, bzeriy xabzeriy neha kıtşü’eqodıjı ḣuğe.  Blećığe yıĺes zawlem, Adıǵexeme neha zağe adıǵew, neha zaṩ’ejew yejejığexemiy, bzem rıguşıaxere neha maé /maće ḣugow kırıqoáğ.  Se sızere xapĺeremće, bzer zere qodırem Adıǵexer ṫequ gur’ou xiğefağexem fed.  Adıǵexeme, mı yıwıjıre ĺeḣanem neha make ber kazıfıxeućıre zepxığeriy árıştın.   Mır ṫequ’, “- Westığer mıqoáse rapş’ew ze kıdeweyejı –“ zıfaorem fed.  Mı kestxığer, zağorexeme kinıdedew kafaqomiy, šıfım kızxenağew zıxetır zıguĺiterem, ziğeṕšejınım yıwıjı yećızı xećıṕem ĺıḣow yejejı.   Pasereme,“-Worım xebıre, kurem ĺeabe-“ yaoáğ.  Se yıĺes 1978’m,  si nıbj 21’m sitew sızféjeğağe Adıǵe-Xase ofıxeme, si a yaxemıtızepıtığemiy, si gu re si gupşıseće saxetızepıtew sıkırıqoáğ. Mıy fediz yıĺesım kısiğeṩ’ağew şıexemće yaneha nerıĺeğur mırı; Adıǵexeme, ṩım tésıxew   Thar,  kızéxıjırem ṩır yaşeğupşe !  Te Adıǵexer, ofı šiqu gore zepıtğefağe zıḣurem, ĺepkım ber ftṩ’ağem fede kıtşüeḣu.  Xase šiqu gore zexezğewçöáğer  Adıǵe ĺepkır kiğenejığem ( kurtarı yıṩ’ığem) fede zéqow yejejı.  Mı yıwıjıre yıĺesı zawlem, internetım yıtew, bzem yehaĺ’ağew Adıǵe ĺepkım felajeće zızıĺıtejıre nebǵe acexeme tafezı. Mıxeme yabe neha bere, zedéaw, zedapıajew lejenfayexemiy, zım yış’ere aderem pḣate pimıhajew, zedırğew, yemınem fede zereĺeğujıxew zéqox. Tızereqodırer gulitağew şıtınfayexeme mı yazeqoáće wigu’ femıwızın feĺećırep. Zım yı a re yı guĺıte zınemısığer, aderem kiştejew, kiğeśeéjew /kiğeśećejew şıtınfay şham, zereğepıyıjınım kıpışıxew yıpe tıqoşüxerep. ”- Se sıore,  se sıtxırem ziy pxencı-koánçe  xetep-“ zıorem sıd yeṕ’ojın ? “- Zepstewır serı zıṩ’ere, se neha uşe, se neha aze şıep-“ zıorem yışüağe wećına ? Ay fede gupşısaćexer zézıharem, bzer,  ĺepkır kiğenejışüna ?
Kızıguşıaxerem sıdırem xaṩ’ıćew, ya gupşıse zınemıs şımıem fede şıtı nebǵexeme, yıwıjım šıfı pḣate pamıhıjew zéjejıxerem, weğeṩ’ağo. 
Ĺepkı ofır zedéa of. Zır zım deapıajew, zım kışinağer aderem kiştejew wışımıtıme, wizako wızdınesın şıep.
Adıǵexeme, zerısıxe xeğeguxeme yahaĺ’ağew kinığew zıxetıxeme zere yapırimıkuşüxereriy árı kızxećıre. Wırıs keralığuriy, Tırḱu keralığuriy kebğedeoşünıxe paé, zı makeće wıguşıanfay.  Zı makeće wızıguşıarem, wi make neha ĺeṩew kićışt, áşeğum axeriy kaṕ’orem naha kédeunfaye ḣuştıx. XASE, ÇERFED , DÇB, KAFFED, ADDER fede xasexeme tızéápĺırem, zepstewriy şhafı-şhafew, zedéa-zedeapıa yamıaw, zıśeće zegurımıoxew , zım yıoáğer aderem pḣate pimıhaw, zağoriw zereşxıj-zerewbıjıxew xetıx. Areştew zere şıtım paiy, sıd fedizew zaoánṫew- zašıšımiy kaorem Wırısıriy, Tırḱuriy kırağedeuşürep. Xeḱum, Soçi olimpiyatım şeğumiy, Nıdeĺfıbzem yehaĺ’ağew  yecaṕ’e xabzer zızeraḣoćımiy,  make-ĺake başe kağeuşüğep. Tırḱumiy cay fedekabzew, Adıǵabzeće radyo-televizyon kıtfağepsınım feğezağew, moće-mıće rıguşıaxere ḣuğemiy, keralığur kiğedeon fedizew make kıtxeućığep. 
Cıre nese kırıqoáğe ḣuğe-ṩ’ağem kıtiğaṩ’erer serıće mırı; Mı xasexer nebǵe minxew yej yaşhaće  zılajexe zıḣurem šıfı yışüağe yaćıştep.   Zeraṩ’ew-zedéaw zılajexerem ĺepkım yı make neha yağeuşüşt. Mır zere tédğeterezeştım dıneğunew yıĺesiş (3) yıpeće mı Hadram’ım kışıstxığağe yapere txığem (ŞIPETXI) kışızğenefeğağe zéqoáćer cıriy ze kesetxıjıx.
“-Dunayem tétı adıǵer bo maé/maće teḣux, tazefagu pıyınığe, gukane kidğehanfayep. Adıǵağem,  Adıǵabzem felajere nebǵexer,  tioáće-titxaćexeme tafesakınfay. Šıfıxeme yagu kétımığawew, daxağeće, şü’ığeće tızéqonfay. Ti qoáṩ’exer zexedğaḣow, ti axer zettıjew tızızedéarem, zıfetımıĺećın şıep.

Tızepéwew, tızenıkokow tışıtışt şhaém, mı obler blırıriy ti ğoázexew zıdeṫ’ığıştıx.

¶ Neşü’ı-guşü’ew tızepeğoćışt .
¶ Guha-şü’ıhaw tızedezéqoşt.
¶ Zeapıtxew tızedelejeşt.
¶ Ti ĺepk şü’ı tĺeğuşt, zı ĺepk tıwjeğuştep.
¶ Zıdğe Adıǵeşt, zıdğepeǵeştep.
¶ Te naha azem téḣopseşt, téşüḣoğoştep.
¶ Te neha mıazem, tıdeapıaşt, tıdehaşxıştep.  –“
¶ Tham yıome, zıgorexer yecew, zexaxıme zıkağoyıjın.

TIW FAYIK           ŞIŞHAW 2018Bu yazı 436 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

BERE ZÉCAĞE KEBARXER
 • NEPE
 • MI THAMAFEM
 • MI MAZEM
TXAQOXER
YAWUJIRE ZITÉGUŞIAĞEXER
FOTO GALERİ
 • Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
  Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
 1. Ladik Adıǵe xasem yiuxığo
FOTO GALERİ
WİDEO GALERİ
 • ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
  ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 • Cewdet Said Éfendı 1
  Cewdet Said Éfendı  1
 • Xexes Wideo
  Xexes Wideo
 • Şeşen
  Şeşen
 • Se kısegupsış
  Se kısegupsış
 • Nıbjır 35
  Nıbjır 35
 1. ŚET CEWDET SAİD ÉFENDI - 2
 2. Cewdet Said Éfendı 1
 3. Xexes Wideo
 4. Şeşen
 5. Se kısegupsış
 6. Nıbjır 35
WİDEO GALERİ
YUKARI